01 1 1 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พูดถึง การดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล ผ่านโครงงาน “มัธยม33 พวกเรารักกัน” เข้าตรวจตราสิทธิ์การรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com และก็กดการันตีตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 และก็ 5, 12 เม.ย. 64 ทีละ 1,000 บาท จนกระทั่งครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและก็บริการผ่านร้านรวง/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงงาน “คนละครึ่ง” และก็โครงงาน “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64

02 1 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก
แต่ว่าสำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตน ตรวจตราสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน มัธยม33 พวกเรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) หลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิ์ให้ละเอียดชัดเจน อย่างเช่น นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และก็รหัสข้างหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่พักที่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
ดังนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com พร้อมกดการันตีตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและก็บริการผ่านร้านรวง/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้โครงงานคนละครึ่ง และก็โครงงานพวกเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

03 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม33พวกเรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีข้าราชการรับเรื่องติดต่อประสานงานทบทวนสิทธิ์และก็อำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำขอคำแนะนำรับเรื่องการลงทะเบียน ให้ผู้ประกันตนในโครงงาน “มัธยม33 พวกเรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกวัน แม้มีข้อสงสัยถามข้อมูลอื่นๆเหมาะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ ทั้ง 12 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง).