teenuch - เปิดประวัติความเป็นมา 'ตรีนุช เทียนทอง' รัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรกของศธ.

เปิดประวัติความเป็นมา “ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภายหลังจากการที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก แล้วก็ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทอง” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์คราวแรกอีกด้วยเหมือนกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

ประวัติความเป็นมา “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีเกิด 12 เดือนกันยายน 2515
• การเล่าเรียน
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐฯ
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการคลัง WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐฯ
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 เจ้าหน้าที่ให้สินเชื่อ แบงค์กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริแขน มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความยั่งยืนมั่นคงของคนเรา (นายสรอคอยรรถ กลิ่นประทุม)
• ผู้รักษาเงิน คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียแล้วก็แปซิฟิก (APPU)
• ผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการท่องเที่ยว
• โฆษกกรรมการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ ตระกูลศรีตระกูล)
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 ยุค
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
นอกนั้น “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการเงินทอง แล้วก็หนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สระแก้ว รวมถึง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่ควง แล้วก็ลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีเงินทอง 494,981,474 บาท รวมหนี้สิน 2,536, 193 บาท โดยเป็นเงินทองของคนอื่น 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา คู่ควง 70,449, 104 บาท ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยเงินทองส่วนมาก นางสาวตรีนุช แบ่งเป็นเงินออม 36, 163,608 บาท เงินทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน ส่วนมากอยู่ในจ.สระแก้ว สุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี ค่ารวม 298,447,200 โรงเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้าง ค่ารวม 31,160,000 บาท สิทธิแล้วก็สัมปทาน ค่า 11,699,382 บาท เงินทองอื่นไม่มี