dayoff - เปิดปฏิทิน "วันหยุด" พฤษภาคม 2564 มีวันไหนบ้าง? รวมทั้งมีวันหยุดยาวหลายวันไหม?

ไปสู่เดือนที่ 5 ของปี 2564 แล้ว แม้จะผ่านตอนวันหยุดยาวหลายวันเทศกาลวันสงกรานต์ บางคนได้เดินทางกลับรกราก หรือเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆแม้กระนั้นปีนี้นับเป็นปีลำดับที่สองที่ทุกคนยังจำเป็นต้องดำรงชีวิตแบบนิวนอร์มอล ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และก็ล้างมือเป็นประจำเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาร้ายแรงอีกครั้ง

dayoff1 - เปิดปฏิทิน "วันหยุด" พฤษภาคม 2564 มีวันไหนบ้าง? รวมทั้งมีวันหยุดยาวหลายวันไหม?

เหมือนกับพ.ค. 2564 แม้จะมีวันหยุดอยู่ยาวนานหลายวัน แม้กระนั้นก็ยังคงจำเป็นต้องดำรงชีวิตอย่างละเอียดกันต่อไป โดย “วันหยุด” ในพ.ค.ของปีนี้ มีทั้งวันหยุดรายปี และก็วันหยุดพิเศษที่ คณะรัฐมนตรี ลงความเห็นเคาะวันหยุดประจำภาคเพิ่มเข้ามาอีกด้วย “กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปวันหยุดระดูเดือนพฤษภาคม 2564 ไว้ดังนี้

• วันหยุดพ.ค. 2564

สำหรับวันหยุดพ.ค. 2564 มีทั้งสิ้น 5 วัน ยกตัวอย่างเช่น

– วันเสาร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2564 วันแรงงาน (วันหยุดภาคเอกชน)

– วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงาน

– วันอังคารที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

– วันจันทร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2564 วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ ของภาคอีสาน (วันหยุดประจำภาค)

– วันพุธที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

ดังนี้จึงทำให้พ.ค. 2564 มีวันหยุดยาวหลายวันทั้งสิ้น 4 วันหมายถึงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564

ดังนี้ วันหยุดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีทั้งวันที่ได้หยุดทั้งส่วนของภาครัฐและก็เอกชน และก็บางวันบางทีอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนอย่างเดียว ซึ่งควรจะตรวจสอบกับต้นสังกัดให้แจ้งชัดถูกอีกครั้ง