เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

55 1 - เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ "ถุงเงิน" ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านพวกเราชนะ ที่สมัครสมาชิกร่วมโครงการพวกเราชนะ ที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงใส่เงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านในโครงการคนละครึ่ง ที่แก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงใส่เงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 กุมภาพันธ์64) ข้างหลังโครงการพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินช่วยเหลือช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแท้แต่กรณีแล้ววันนี้(5 กุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงใส่เงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการพวกเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรผลประโยชน์ที่รัฐ

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-รับรองการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการสำเร็จ
ขั้นตอนการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน