เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”

1.1 - เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”

เชียงใหม่ -เชียงใหม่จ่อเปิดระบบรับลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” เริ่มเปิดใช้งานวันแรก 1 มิ.ย.64

1.2 - เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”

ในขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อออกคำสั่งคุมเข้มการย้ายที่แรงงานต่างชาติสกัดนำเข้าเชื้อ หลังเจอการระบาดในแคมป์คนทำงานก่อสร้างพื้นที่จ.กรุงเทพฯแล้วก็บริเวณรอบๆ ระบุภาพรวมสถานการณ์ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ แม้เจอติดโรคอีก4ราย มีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวแล้วก็เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

1.3 - เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”
เย็นวันนี้ (31 พ.ค. 64) ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน โดยนายแพทย์พระพุทธเจ้า จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พูดถึงการลงทะเบียนจองคิวรับการฉีดยาโควิด-19ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กระทำปิดการจองฉีดยาผ่านระบบแพทย์พร้อม เปลี่ยนเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กระทำเปิดระบบการจองวัคซีนแก่ราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเว็บ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่ง (1 ไม่.ย. 64) เป็นวันแรก โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักสำหรับในการลงทะเบียน แล้วก็จะมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่างๆเป็นลำดับ ดังนี้ถ้าราษฎรไม่สะดวกสำหรับในการลงทะเบียนผ่านระบบดังที่กล่าวถึงแล้ว สามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมเน้นว่าการฉีดยาจะช่วยปกป้องการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้

1.5 - เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”
ในขณะที่ ดร.ทรงตำแหน่ง คำชัย หัวหน้าทีมงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยออกมาว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่เจอผู้ติดโรครายใหม่ปริมาณ 4 ราย โดยทั้งผองไม่มีความเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ แต่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวแล้วก็เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ยอดผู้ติดโรคสะสมเป็น 4,087 ราย รักษาหายแล้ว 3,970 ราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 97 ของผู้ติดโรคทั้งผอง โดยยังคงมีพยาบาลตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท ปริมาณ 93 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 24 ราย ดังนี้กรุ๊ปผู้ติดโรคที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกรุ๊ปคนป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 49 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 24 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 14 ราย แล้วก็คนป่วยอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย
1.6 - เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”
ส่วนการตรวจคัดเลือกกรองกรุ๊ปเสี่ยงเมื่อวานนี้ (30 พ.ค. 64) กระทำตรวจไปปริมาณ 525 ราย เจอผู้ส่งผลบวกจำนวนร้อยละ 0.57 ในรูปภาพรวมตั้งแต่เริ่มระบาดในระลอกที่ 3 ช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา ได้กระทำตรวจกรุ๊ปเสี่ยงไปกว่า 180,000 ราย เจอผู้ส่งผลบวกเพียงจำนวนร้อยละ 3.96 สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุหลักของการรับเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังคงสูง ในขณะที่การสัมผัสในชุมชนแล้วก็ที่ทำงานเจอลดลง ส่วนการนำเข้ามาจากต่างพื้นที่ไม่เจอมา 3-4 วันแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณรอบๆ ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ราษฎรช่วยเหลือกันสอดส่อง ถึงแม้ช่องทางบกจะไม่มีการตั้งด่านสกัดกั้นแต่คนที่เดินทางเข้ามาก็ต้องสแกน CM-CHANA แล้วก็รายงานตัวต่อข้าราชการทุกหน โดยถ้าพักที่รีสอร์ททางรีสอร์ทจะช่วยตรวจทาน แต่หากพักที่บ้านจะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่จะเป็นคนตรวจสอบ ดังนี้เมื่อลงทะเบียนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน CM-CHANA แล้ว ทีมโควิดชุมชนหรือทีมโควิดหมู่บ้านจะเป็นผู้ติดตามตัวต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก
โดยสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดียิ่งขึ้นแล้ว เจอผู้ติดโรครายใหม่ลดลง ส่วนการตรวจคัดเลือกกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงก็เจอผู้ติดโรคที่ไม่มีอาการลดลงเช่นเดียวกัน สำหรับการตรวจในแผนการตรวจผู้เอาประกันตนในโรงงานต่างๆของสำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจไปทั้งผอง 1,203 ราย ผลเป็นลบทั้งผอง ซึ่งในวันนี้ทีมตรวจคัดเลือกกรองเชิงรุกของที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดเลือกกรองกรุ๊ปเสี่ยงที่ที่ทำการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ 195 ราย แล้วก็จะทราบผลการตรวจในวันพรุ่ง (1 ไม่.ย. 64) แล้วก็มีแผนในการจะออกตรวจแรงงานต่างชาติในอาทิตย์ถัดไป

สำหรับคลัสเตอร์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นั้น วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ หรือคลัสเตอร์ที่เจอผู้ติดโรครายใหม่ ในขณะที่ยอดการจองฉีดยาของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 190,685 ราย จึงขอชวนราษฎรที่ยังโลเล ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดยาโควิด-19 เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าถัดไป เศรษฐกิจฟื้นตัว แล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งเมื่อราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่มีการฉีดยาเกินกว่าจำนวนร้อยละ 70 ก็จะสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มขึ้น
ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ไเปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนทำงานก่อสร้างพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณรอบๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ลงความเห็นออกคำสั่งที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการย้ายที่แรงงานต่างชาติ โดยมีประโยชน์สำคัญเป็นห้ามย้ายที่แรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงยี่ห้อประเภทคนอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว Non Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่ง เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีแรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงยี่ห้อประเภทคนอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว Non Immigrant L-A ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติเป็นแรงงานต่างชาติต้องเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย นายจะต้องมีชื่อตรงกับที่โล่งไว้กับนายทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการจัดการจัดแจงรูปแบบการทำงานของคนต่างด้าวเท่านั้น

ดังนี้นายจึงควรยื่นขอต่อที่ทำการสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ณ ที่ทำงานของแรงงานต่างชาตินั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ แล้วก็เมื่อเดินทางมาถึงให้นำไปรายงานตัวต่อข้าราชการ กรณีแรงงานต่างชาติ Non Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปทำงานในจังหวัดอื่นๆนายต้องขอต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าโรงพักในพื้นที่ โดยแสดงจุดหมายของสถานที่ที่จะไปทำงานให้บุคลากรข้าราชการทราบ ดังนี้เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไปตราบจนกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยนแปลง

1.7 - เชียงใหม่เปิดระบบวันแรก1มิ.ย.64ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์“กำแพงเมือง”