dek - เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

deek - เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงงานเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กอ่อน กรมธุรกิจเด็กและก็เยาวชน แจ้งการชำระเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กอ่อน เมนส์ก.ค. 2564 หรือ เงินสนับสนุนบุตร หรือ เงินสนับสนุนเด็กอ่อน โดยทางธนาคารโอนเงินฝากบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 ก.ค. 2564

สำหรับการโอนฝากบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการไตร่ตรอง โดยมีข้อมูลบริบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงงานเงินสนับสนุนฯ ภายใน 25 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้จะมีทั้งการจ่ายตรงงวด ปริมาณ 600 บาทต่อเดือน และก็จ่ายย้อนไปให้ตามสิทธิ
ผู้ดูแลสามารถติดต่อมาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เหมาะศูนย์ปฏิบัติการโครงงานเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กอ่อน
• โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
• เว็บไซต์กรมธุรกิจเด็กและก็เยาวชน

สำหรับการตรวจดูสถานะการลงทะเบียนเงินสนับสนุนบุตรผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังนี้

1.ไปสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจดูสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน
3. กรอกเลขประจำตัวพสกนิกรเด็กอ่อน
4.เจาะจงรหัสรับรองรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปตรวจดูในระบบตรวจดูสิทธิโครงงานเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กอ่อน แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวหนังสือ E แม้ยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวหนังสือ E แสดงถึงสถานะของคนรับสิทธิ ดังนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างใคร่ครวญและก็บันทึกข้อมูล
E04 มีการชำระเงินผิดจะต้อง
E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากกำเนิดก่อน 1 ต.ค. 58
E07 วันที่ลงทะเบียนผิดจะต้อง
E08 โดนยับยั้งสิทธิ
E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินผิดจะต้อง/บัญชีธนาคารผิดจะต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างตรวจดูผลของการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เสริมเติม
E19 ท่านมีรายได้เกินมาตรฐาน
E20 รายการของท่านถูกไม่ยอมรับผลของการชำระเงิน
E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครอบครัว
E25 อยู่ระหว่างข้าราชการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการตรวจดูบัญชีธนาคาร
EXX คอยการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน สอบถามความก้าวหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจังหวัด
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจังหวัดที่ลงทะเบียน หรือ กรมธุรกิจเด็กและก็เยาวชน