เงินช่วยเหลือบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

mom - เงินช่วยเหลือบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-มี.ค. 2564

ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องแต่เห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูก เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีช่วยเหลือลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในตอนนี้ ก็เลยต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้ามีเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่ม ผู้เอาประกันตนสามารถไต่ถามรายละเอียดอื่นๆถึงที่เหมาะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่อีกทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• แล้วเข้าสู่ระบบ ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียน)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือลูก เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1 - เงินช่วยเหลือบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!