อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ ท่องเที่ยวนี้โหด แบบ 6 ตุลาคม 19

anon - อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ ท่องเที่ยวนี้โหด แบบ 6 ตุลาคม 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่นอน ท่องเที่ยวนี้จำเป็นจะต้องโหด แบบ 6 ต.ค. 2519 พสกนิกรทึ่ม-เลวทราม-หยาบช้า-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผศ.ดร.อานนท์ อำนาจวรวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติปรับใช้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการรัฐประหาร ระบุว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่นอน และจำเป็นจะต้องโหด แบบ 6 ต.ค. 2519 ด้วย เนื้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญสำหรับในการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้ประเทศไทยรุ่งเรืองนัก แต่ทำให้ไม่ย่อยยับหรือตามกันหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด ประเทศไทยรุ่งเรืองไปน้อยมาก ตีกันอย่างหนัก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะสมกับประเทศไทยมาก แต่จะต้องได้คนเก่งและคนดีแบบพ่อเปรมนะครับ
ถ้าหากเหตุการณ์มันกัดเซาะมาก รัฐประหารมีความสำคัญ คุ้มครองสงครามกลางเมือง ขจัดภัยของชาติและราชบัลลังก์ ผมรู้สึกว่าอีกไม่นานความต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่นอน ไม่มีวันหลีกเลี่ยง และรัฐประหารท่องเที่ยวนี้จะต้องกวาดล้างให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จำเป็นจะต้องโหด แบบ 6 ต.ค. 19 ที่ทำให้กระบวนการฝ่ายซ้ายจัดกระเจิดกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาเกือบจะ 30 ปี ท่องเที่ยวนี้ก็จำเป็นจะต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากซะก่อน แล้วรีบมอบคืนพระราชอำนาจ

ประเทศไทยจะต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จำเป็นจะต้องเป็นประชาธิปไตย (Democracy) อะไรเลย

ถ้าหากพสกนิกรทึ่ม พสกนิกรเลวทราม พสกนิกรหยาบช้า พสกนิกรเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด พินาศเมื่อนั้น พสกนิกรเป็นใหญ่มิได้ จะต้องคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพสกนิกรเป็นใหญ่ ท่านพุทธขี้ข้าภิกษุกล่าวไว้ พสกนิกรต้องมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจะต้องมาก่อน

anon1 - อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ ท่องเที่ยวนี้โหด แบบ 6 ตุลาคม 19