อัปเดตความคืบหน้าโครงการ “พวกเราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

wewin - อัปเดตความคืบหน้าโครงการ "พวกเราชนะ" ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความคืบหน้าโครงงาน “พวกเราชนะ” จัดแจงแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ราษฎรกลุ่มผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 73,722 ล้านบาท

2. ราษฎรกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานพวกเราท่องเที่ยวร่วมกันรวมทั้งคนละครึ่ง รวมทั้งกลุ่มราษฎรทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะพื้นฐานรวมทั้งรับรองการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.8 ล้านคน รวมทั้งมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 115,150 ล้านบาท

3. ราษฎรกลุ่มผู้ที่ปรารถนาการช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 15,190 ล้านบาท

wewin1 - อัปเดตความคืบหน้าโครงการ "พวกเราชนะ" ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว ปริมาณ 24.9 ล้านคน ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดปรับปรุงเศรษฐกิจแคว้นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านขายของคนละครึ่งที่ตกลงยอมร่วมโครงงานฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านขายของรวมทั้งผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งหมด

มากกว่า 1.3 ล้านกิจการค้า
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันช่วงวันที่ 5 พ.ค. 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นชอบมาตรการทุเลาผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัส วัววิด-19 ระลอกเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ 225,500 ล้านบาท สำหรับเพื่อการเพิ่มวงเงินโครงงาน พวกเราชนะ ปริมาณ 32.9 ล้านคนอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.