19 - สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีด วัคซีนโควิด เข็ม 2 ของ ศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ

1999 - สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม2564 ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ใจความว่า นพ.สุระ ดีเลิศอำนาจ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พูดว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อทำงานฉีดวัคซีนวัววิด 19 ให้แก่ประชากรอีกทั้งใน กทม. บริเวณรอบๆ แล้วก็คนในชนบทที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม2564 ถึงเดี๋ยวนี้รวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งกำลังจะถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนเดือนสิงหาคม-ก.ย.นี้
นพ.สุระ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะสำหรับประชากรชนบทที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงเวลารับเข็มสองไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงหมอใกล้บ้าน ก่อนวันนัดฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ แล้วก็มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงหมอที่โล่งแจ้งความปรารถนาไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงหมอแจ้ง

199 - สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน
นพ.สุระ กล่าวอีกว่า ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม โดยมีหนังสือแจกแจงทางไปยังหมอสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อหน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยเก็บรวบรวมรายชื่อประชากรที่มุ่งมาดปรารถนารับวัคซีนเข็มสองที่โรงหมอใกล้บ้านแล้วก็จำนวนวัคซีนมายังที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดสังกัดเดิม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมายัขี้งกรมควบคุมโรค ในการแบ่งสรรวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันแล้วก็ในเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชากร โดยวันหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มลำดับที่สองลงในระบบตามธรรมดา

“การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็มสองของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงหมอใกล้บ้านนั้น ครอบคลุมถึงโรงหมอเกื้อหนุนสุขภาพตำบล ช่วยทำให้ประชากรมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลผ่านจังหวัดที่เป็นการเพิ่มการเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัววิด 19 ช่วงนี้โรงหมอสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อม ประชากรสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองใกล้บ้านแน่ๆไม่มีตกหล่น” นพ.สุระ กล่าว