kon - ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบเก็บตก รับรวดเดียว 4,500 บาท วันนี้ (1 พ.ย.)

โครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก 1.1 แสนสิทธิ รับโอนเงินรวม 4,500 บาท เริ่มวันนี้ (1 พ.ย.)

วันที่ 1 พ.ย. 2564 ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า กระทรวงการคลังเปิดให้พลเมืองลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 3 “รอบเก็บตก” ทั้งสิ้น 119,974 สิทธิ ตั้งแต่วันนี้ (1 พฤศจิกายน) เวลา 06.00-22.00 น. ของแต่ละวัน กระทั่งสิทธิจะเต็มปริมาณ
การเปิดลงทะเบียนรอบนี้ เนื่องมาจากกระทรวงการคลังได้ประมวลผลวันหลังมีผู้ลงทะเบียนเต็มปริมาณ 28 ล้านสิทธิแล้ว ตอนวันที่ 25 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา แม้กระนั้นยังเจอข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

สำหรับพลเมืองที่ได้เข้าร่วมโครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 3 อยู่แล้ว จะมีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเมืองร่วมจ่าย รอบที่ 3 ปริมาณ 1,500 บาทต่อคน ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งวงเงินช่วยเหลือเสริมเติมดังกล่าวข้างต้นจะได้มาโดยอัติเตียนโนมัติเตียน ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 จะได้รับวงเงินทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคน โดยสามารถใช้จ่ายในโครงงานได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564
ดังนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานได้ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของแต่ละวัน โดยปัจจุบันยอดสิทธิ (วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 16.25 น.) คงเหลือ 195,860 สิทธิ

ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า ที่ผ่านมา โครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เริ่มปฏิบัติการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานเมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน 2564 พร้อมเปิดให้เริ่มใช้จ่ายผ่านโครงงาน และก็โอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังครั้งแรกตอนวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นโอนรอบที่ 2 ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 ปริมาณ 1,500 บาท