รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เผยมติห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

shc - รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เผยมติห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เผยมติห้องประชุมข้างหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการศึกษาเล่าเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการผลักดันการศึกษาเล่าเรียนเอกชน (กช.) และก็ที่ทำการผลักดันการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาเล่าเรียนตามสะดวก (กศน.) ว่า ห้องประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสสำหรับในการศึกษาและก็สิทธิของเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน ครู และก็เจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• ครู บางทีอาจไปเยี่ยมนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิเคราะห์ตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แม้กระนั้น กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมจัดการเรียนการสอนในต้นแบบปกติเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.