รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

mo - รพ.พญาไท เปิดจอง "Moderna" ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงพยาบาลพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ท้องนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทกำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนช่องทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 ก.ค. 2564) เวลา 12:00 น.
ดังที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นช่องทางหนึ่งที่สามัญชนสามารถเลือกรับบริการได้ โรงพยาบาลพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนช่องทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ก็เลยขอให้ท่านที่อยากได้ฉีดวัคซีนการันตีการจองและจ่ายค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงพยาบาลจะจัดการจัดสรรวัคซีนและฉีดให้ท่านต่อไป
moo - รพ.พญาไท เปิดจอง "Moderna" ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน
ดังนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โปรดตรวจตราเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขกฎเกณฑ์การจองวัคซีนช่องทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและขณะที่จ่ายเงินก่อน-ข้างหลัง

2.จ่ายค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วรวมค่าสำหรับบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้าเกิดมี)
3.ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิการทุพพลภาพ 5 แสนบาทและผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจ่ายเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการคืนเงินทุกกรณี ถ้าวันหลังท่านไม่มุ่งหมายรับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจตราและยอมรับผลิตภัณฑ์” แล้วเท่านั้น

7.เพราะว่าทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อแต่นี้ไป
• ท่านไม่สามารถที่จะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัคซีนแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตต่อไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดหมายให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับต่อไป อย่างเร็วที่สุด (โดยคาดหมายว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้เตรียมพร้อมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าท่านไม่มุ่งหมายจะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดฉีดวัคซีน