รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

thon - รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn - รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียนแสดงความพึงพอใจฉีดยาโมเดอร์ที่นา สำหรับกรุ๊ปประชากรทั่วๆไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ต.ค.64 ดังนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีปริมาณจำกัด
โดยจะฉีดยาผ่านโครงข่าย รพ.ธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ดังนี้
1.พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังเช่นว่า รพ.ธนบุรี1, รพ.ธนบุรี2 และก็ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกลาง ดังเช่นว่า รพ.ธนบุรี บูรณาการ จังหวัดปทุมธานี, รพ.ดี-ธนบุรี จังหวัดปทุมธานี, รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา และก็ รพ.ธนบุรี อู่ทองคำ จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ ดังเช่นว่า รพ.ลานที่นา จังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังเช่นว่า รพ.อุบลรัตน์ ธนบุรี จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี, รพ.ราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, รพ.ร้อยเอ็ด ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และก็ รพ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ธนบุรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ ดังเช่นว่า รพ.สิโรรส จังหวัดยะลา, รพ.ราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา, รพ.ธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และก็ รพ.ธนบุรี ชุมพร จังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก ดังเช่นว่า รพ.สิริเวช จังหวัดเมืองจันท์
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีตัวเลขราคาที่แน่ชัดออกมา แม้กระนั้นคาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วทั้งประเทศ จากที่ชมรมโรงหมอเอกชนเคยเจาะจงไว้ก่อนหน้าที่ผ่านมา