ด่วน! “อนุชา” เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์

sompong - ด่วน! "อนุชา" เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ "พระมหาสมปอง" ไม่ใช่ธุระสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ความเห็น มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าข่ายให้ความคิดเห็นทางการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ดำเนินการสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ่ยถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นการทำงานของรัฐบาลช่วงเหตุการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งยังมีการกระทำโปรโมทประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อพินิจข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ซึ่งนับว่าไม่เป็นธุระของสงฆ์
นายอนุชา กล่าวว่า ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เมษายน 2564 ลงความเห็นเห็นว่า ความประพฤติปฏิบัติดังกล่าวของพระมหาสมปองเข้าข่ายการเสนอความคิดเห็นทางการเมือง และเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวโยงดำเนินการถัดไป
นายอนุชา กล่าวว่า ตนกำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) เร่งดำเนินการตามความเห็นมหาเถรสมาคม (มส.) โดยเร็ว โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมถึงหัวหน้าคณะสงฆ์ดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวโยง พร้อมตรวจทานพฤติกรรมของภิกษุที่มีการทำที่ไม่ใช่ธุระของสงฆ์ เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียแวดวงสงฆ์และพระพุทธศาสนา.