mm1 - ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ทำหนังสืออธิบายถึงการสั่งซื้อวัคซีนวัววิด-19 ว่า เรียน ท่านผู้แสดงความพึงพอใจสำหรับการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความสำคัญกับการนำเข้าวัคซีนลู่ทาง โดยหวังให้สามัญชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนลู่ทาง (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การปฏิบัติการจัดซื้อวัคซีนในสถานการณ์เดี๋ยวนี้ ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่แน่ชัดแก่ทุกท่านมิได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในระยะเวลาใด ซึ่งโรงพยาบาลถือว่าบางทีอาจกำเนิดความเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งความเป็นจริงหัวข้อนี้ต่อผู้รับบริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดยาอย่างรวดเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีจึงไตร่ตรองตกลงใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โรงพยาบาลวิภาวดีจึงใคร่ขอประทานโทษทุกท่านมาในโอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึงความจริงใจและสุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกท่าน ดังนี้ ถ้าโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความแจ้งชัดสำหรับการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนลู่ทาง โรงพยาบาลจะขอติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อถามสิ่งที่มีความต้องการต่อไป ขอขอบคุณมาก โรงพยาบาลวิภาวดี

ดังนี้หลังจากที่ได้มีการโพสต์ใจความดังกล่าวมาแล้วข้างต้นออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่า น่าจะเป็นผลมาจาก รพ.โดนฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งบีบและกดดัน กีดขวางการนำเข้าวัคซีน จนกระทั่งไม่อาจจะจัดซื้อได้ …