คปภ. ชี้ อาคเนย์สัญญาประกันภัย ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการ ประกันยังคุ้มครองอยู่

asia

คปภ. ชี้ อาคเนย์สัญญาประกันภัยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองป้องกันอยู่ เปิดเผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อบอร์ด คปภ. พินิจ ต้องดำเนินงานเพื่อปกป้องประโยชน์ที่ได้รับมาจากประชากรผู้เอาประกันภัย

ช่วงวันที่ 26 มกราคม 65 ที่ทำการคณะกรรมการดูแลและก็เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.บอกว่า จากที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ในกรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประมือรมการและก็ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองไทย นั้น

ที่ทำการ คปภ. ขอเรียนชี้แจงว่า ตามมาตรา 57 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับแต่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดหวังจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อปกป้องประโยชน์ที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจระบุหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ เงื่อนไข และก็ช่วงเวลา ให้บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติให้เสร็จก่อนที่จะคณะกรรมการจะอนุญาตให้ปิดกิจการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่

2. ขั้นตอนการบอกเล่าให้ผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและก็ผู้มีส่วนได้เสียทราบ และก็ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินทุนสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการทรัพย์สินและก็หนี้สิน ทั้งยังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัยและก็การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ช่วงเวลาของการดำเนินงานตามข้อ 1-4 ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และก็บริษัทหวังจะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้มีผลนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและก็ให้มีการชำระบัญชี

หากแม้อาคเนย์สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านที่ทำการ คปภ. แล้ว แม้กระนั้นคณะกรรมการ คปภ. ยังไม่ได้อนุญาต ในการนี้ ที่ทำการ คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานพินิจรายละเอียดต่างๆเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. พินิจต่อไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองป้องกันเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดขึ้นมาจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกล้มเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และก็เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและก็เสถียรภาพแค่นั้น
ตามมาตรา 79 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับแต่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุภารกิจของกองทุนฯ ให้ครอบคลุมถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

ด้วยเหตุดังกล่าว ขอให้ประชากรอย่าตื่นตระหนก โดยการันตีว่าช่วงนี้อาคเนย์สัญญาประกันภัย ยังไม่อาจจะปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้ตราบจนกระทั่งจะได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยที่ทำการ คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานมี เจ้าหน้าที่สายดูแลธุรกิจและก็การลงทุน สายตรวจสอบ สายวิเคราะห์ธุรกิจสัญญาประกันภัย สายกฎหมายและก็คดี และก็สายคุ้มครองป้องกันสิทธิประโยชน์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์ที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และก็ผู้มีส่วนได้เสีย