ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ratr - ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

ตามที่มีการกล่าวถึงในหัวข้อเรื่องโรงหมอราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดยาแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ ทางศูนย์ต้านข่าวสารปลอมได้ทำงานตรวจตราความจริงโดยโรงหมอราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อความสำคัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีส่งต่อลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับฉีดยาวัววิด-19 โดยอ้างถึงโรงหมอราชวิถี พร้อมระบุว่าเปิดให้ลงทะเบียนฉีดยาแอสตร้า ทุกอายุลงได้หมด ทางโรงหมอราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจกแจงว่า ลิงก์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นลิงก์ปลอม ไม่ใช่ลิงก์การลงทะเบียนของโรงหมอราชวิถี
โดยโรงหมอราชวิถี เปิดให้จองฉีดยา COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรงหมอราชวิถี ที่แก่มากกว่า 60 ปี หรือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงหมอราชวิถี ไม่ใช่สามารถจองได้ทุกช่วงอายุตามที่กล่าวอ้าง
โดยผู้ที่แก่มากกว่า 60 ปี หรือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค สามารถลงทะเบียนจองฉีดยาได้เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านวิถีทาง ดังนี้
1. วิถีทางออนไลน์ (Website โรงหมอราชวิถี) ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ คลิกhttps://bit.ly/3pM1sHQ
2. หรือลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อหน่วยเวชระเบียน ชั้น 1 ตึกศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ช่องที่ 1) เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันราชการ (เอกสารที่ใช้ : บัตรประชาชน)
สถานที่ฉีดยา : ติดต่อจุดเช็คคิวรวมทั้งตรวจตราเอกสาร (Zone 1) ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่ง