news rlNUBeZlDH110656 533 - "ก้าวไกล"หนุนบัตร 2 ใบแบบเยอรมันสะท้อนความต้องการ ปชช

ชี้แก้ รธน.เพื่อประโยชน์ประชาชนไม่ใช่ผลเลือกตั้ง…

ตอนวันที่ 16 มิ.ย. นายไต่ตรอง เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แล้วก็รองหัวหน้าพรรคก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แบบประเทศเยอรมนี ว่า ในเวลานี้สังคมไทยบางครั้งอาจจะเข้าใจผิดไปว่า การเลือกตั้งแบบสองใบ มีแต่ว่าแบบปี 2540 เท่านั้น แต่ว่าจริงๆยังมีระบบระเบียบที่ดีมากกว่าทั้งยัง 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบรัฐธรรมนูญ 60 หรือ 40 ซึ่งเป็นแบบบัตรสองใบแล้วก็สะท้อนเจตนาของสามัญชนเจริญที่สุด ระบบนี้เรียกว่า ระบบเลือกตั้งแบบรูปร่างผสม Mixed Member Proportional MMP” เล่าแบบง่ายๆเป็น “เลือกคนที่ใช่ เลือกพรรคที่ชอบ ได้ปริมาณ ส.ส. ในรูปร่างที่ถูก” โดยการเลือกตั้งแบบระบบเยอรมัน คุณมีบัตร 2 ใบ ใบแรกเลือก ส.ส.เขต อีกใบเลือกพรรค โดยใช้ทั่วประเทศเป็นเขต คะเเนนใบที่เลือกพรรค จะเอามาคำนวนเป็น ส.ส.พึงมี แทนที่จะเอาคะแนนเลือก ส.ส. เขตทุกเขตมารวมแล้วมาคำนวณ ส.ส. พึงมี แบบ รธน. 60 แล้วเอาคะเเนนพึงมี มาเป็นตัวระบุว่า แต่ละพรรคควรจะมี ส.ส.เท่าไร หากได้ ส.ส. เขตมากยิ่งกว่า ส.ส. พึงมี คุณก็ได้ไปเท่านั้น แต่ว่าหากได้ ส.ส. เขต น้อยกว่า ส.ส. พึงมี ก็ไปบวก ส.ส.ในบัญชีรายชื่อ ด้วยวิธีการอย่างงี้ที่เยอรมันเขาใช้ มันเลยจำเป็นต้องว่าจะต้องมี Over Hang Seat เป็นมีปริมาณ ส.ส. มากยิ่งกว่า 500 คน เพื่อรูปร่าง ส.ส. ในสภาของแต่ละพรรค สะท้อนต่อ โหวตเตอร์ หรือ ความจำเป็นของสามัญชน จริงๆ

นายไต่ตรอง บอกว่า ระบบเลือกตั้งแบบ MMP หรือแบบเยอรมัน เป็นระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ที่ต่างจากแบบบัตร 2 ใบ แบบ รธน. 40 ที่นับคะแนนเสียงแบบคู่ขนาน ที่ทำให้พรรคการเมืองใหญ่ได้ที่นั่ง ส.ส. เกินกว่าคะแนนเสียงที่ได้รับ ซึ่งไม่สะท้อนเจตนาของสามัญชนคนที่โหวตได้จริงๆระบบเลือกตั้งแบบ MMP ที่นำคะแนนนับด้วยกัน จะเข้ามาแก้ข้อบกพร่องของบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบเดิม ที่จะทำให้รูปร่างที่นั่งในสภากับรูปร่างคะแนนที่พรรคการเมืองได้รับมีความใกล้เคียงกัน อันที่จริงแล้วระบบเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญ 60 ก็เอาระบบเลือกตั้งแบบ MMP มาดัดแปลงให้อยู่บัตรใบเดียว ที่ไม่สามารถสะท้อนเจตนาของสามัญชนได้ว่าเลือกผู้สมัคร ส.ส. เขต หรือเลือกพรรค

“มันไม่ได้อยู่ว่าพรรคก้าวหน้าจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งแบบไหน การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสามัญชน ไม่ใช่เพื่อผลการเลือกตั้ง หรือเพื่อประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง การมีระบบระเบียบเลือกตั้งที่สะท้อนเสียงโหวตเตอร์เจริญที่สุด จำเป็นที่จะต้องเป็นช่องทางที่ดีมากกว่า” นายไต่ตรองกล่าว…